Thơ Ngày 11.11

Thân tặng Ngọc Dung và anh Phước Hải

Một con bò cạp thật hiền,
Một con bò cạp ngồi thiền nghe kinh,
Hai con bò cạp trang mình,
Bốn con số một, đều sinh ngày hiền.

11.11.2012
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Mùa Hạt

Mỗi ngày tôi gặt niềm vui,
Của bao mùa hạt nụ cười đã gieo,
Hạt em ánh mắt trong veo,
Hạt vài người bạn mang theo đường về.

Huỳnh Minh Lệ
08.11.2012