Không Đề

Không ồn ã sóng chiều,
Mà thâm trầm sâu lắng,
Không nói nghìn tiếng yêu,
Chỉ tia nhìn thầm lặng.

03.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements