Nón Lá

Ngày xưa nón lá tan trường,
Anh không kịp biết để buồn hôm nay,
Bây giờ nón lá cầm tay,
Mặt hoa da phấn tiếc ngày em đi,
Bây giờ thôi chẳng còn chi,
Nhớ em anh biết làm gì hỡi em !
Xin em một chiếc quai mềm,
Để anh được giữ mùi em bên đời.

22.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements