Mưa Khuya

Đêm nay lại mất ngủ,
Đổ thừa trận mưa khuya,
Hay là mùa thu cũ,
Hanh hao đã trở về ?

11.09.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements