Cánh Đồng Và Khói

Đàn chim bay qua cánh đồng
độ này đã xong mùa gặt
khói làm đàn chim cay mắt
nhưng không là khói đốt đồng.

10.04.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements