Vô Tâm

Tôi nâng một đóa hồng
Bây giờ tay rướm máu
Trong một phút vô tâm
Đớn đau này ai thấu ?

25.05.2014
Huỳnh Minh Lệ