Chén Nước

Chén nước lúc đầy, vơi
Khi ồn ào sóng sánh
Cũng là chuyện thường thôi
Rồi êm đềm phẳng lặng.

31.05.2014
Huỳnh Minh Lệ