tiền đường lớp lớp

ngày xưa cô giảng truyện kiều
một ngày khốn nạn cô liều thân cô
cuộc đời đầy dẫy ma cô
tiền đường lớp lớp sóng xô vào bờ

05.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements