Em

Em hồi nhỏ lúc còn đi mẫu giáo
Tóc lưa thưa cắt ngẳn kiểu bum bê
( Anh chợt nghĩ lúc này quên cài áo
Ngực trẻ con có thấy cũng như … huề ! )

Lớn chút nữa hình như mười một tuổi
Vẫn sún răng tóc vẫn cắt bum bê
Má phúng phính lúm đồng tiền coi rất ngộ
Còn trẻ con nhưng quần áo đã chỉnh tề

Đùng một cái năm lên mười sáu tuổi
Diện áo dài tóc đã bỏ ngang vai
Anh mà gặp lúc này coi như … đuối
Vì làm sao gánh nổi cả thiên tai !

08.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements