Tắm Biển

Em che nón lá mỹ miều
Chân son gót ngọc buổi chiều nên thơ
Sao em đứng mãi trong bờ
Biển xanh trong trẻo đang chờ ngoài kia
Mơn man da thịt đầm đìa
Anh nương con sóng để chia đôi phần

11.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements