bão

nghe thông tin báo bão
lo vườn chuối trỗ buồng
có chừng này kiếm gạo
bão vào là xong luôn

có vài cây rắn rỏi
bão đã quét đi rồi
không còn gì hết trọi
cái gốc mục mà thôi

những thân cây mềm yếu
không chịu nổi gió to
huống gì là bão dữ
làm sao mà không lo

bao năm đời gạo chợ
chỉ còn thiếu nước sông
có gì đâu chọn lựa
nước đục hay là trong

13.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

hình học

1

tam giác có góc tù
trực tâm đâu nằm trong ngực
trong mặt phẳng thiên thu
những hình người đồng dạng

2

hai đường tròn đồng tâm
làm sao mà giao phối
như góc so le trong
cách ngăn đường định mệnh

3

dựng hình tam giác ngược
trong không gian đa chiều
cố tìm bất đẳng thức
nghiệm hình là bao nhiêu

4

cuộc đời là quỹ tích
có thể là đường tròn
hay là cung chứa góc
một góc nhọn cô đơn

13.12.2014
Huỳnh Minh Lệ