Những Bóng Hồng

Ngày xưa thi sĩ họ Bùi
Làm thơ dâng tặng gần mười “mẫu thân”
Những ai gặp gỡ đường trần
Có người còn ở đa phần ra đi
Bây giờ sau những thị phi
Có ai còn nhớ đến gì hay không ?
Câu thơ và những bóng hồng …

22.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements