Chủ Nhật

Tặng anh Ngô Đình Hải

Chủ nhật ở nhà lặt rau
Coi như đóng góp với nhau phúc phần
Mỗi tuần anh lặt một lần
Rổ rau tươi tốt rất cần có anh

22.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements