cà phê cà pháo

lâu lâu đi xuống sài gòn
cà phê cà pháo để còn gặp nhau
bạn bè đến tuổi giải lao
dăm câu ba sợi tầm phào cũng vui
bao năm đi tới đi lui
non cao vực thẳm đủ mùi trần gian
trên cây vài chiếc lá vàng …

26.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements