suối nước nóng hội vân

một dòng âm ỉ chảy hoài
chảy trong trí nhớ chảy ngoài tâm tư
mờ mờ ảo ảo thực hư
tuổi thơ biền biệt cũng như quê nhà

29.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements