có nghĩa gì đâu

bạch vân thiên tải mấy mươi năm
bức tranh con chó đứng rồi nằm
đại ngàn hùng vĩ thành hoang mạc
có nghĩa gì đâu hạt cát lầm

31.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

tập hợp rỗng

toàn những tập hợp rỗng
không có phần tử nào
toàn những điều tào lao
mẫu không sao xác định

tìm được mẫu thức chung
của những điều gian dối
là cãi chày cãi cối
trị tuyệt đối sao âm ?

khi mẫu đã bằng không
tử bao nhiêu cũng chịu
như một lời nói lịu
không có phần tử nào

31.12.2014
Huỳnh Minh Lệ