rau dại

mưa làm cho đất hồi sinh
mấy anh rau dại cũng rình mọc lên
mồng tơi bồ ngót rau dền
chùm ngây rau đắng bữa cơm xanh màu

30.06.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

đất

đã ở đây mà thương nhớ ở đâu
cỏ cây hoa lá đẹp muôn màu
cả cuộc đời gởi vào cho đất
từng hạt thơm nồng sắc đỏ au

29.06.2015
Huỳnh Minh Lệ