giọt rượu cay

có một mùa thu trí nhớ đầy
nhìn đâu cũng thấy ở quanh đây
có lúc còn nghe hơi thở ấm
sóng sánh đêm về giọt rượu cay

08.10.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements