nhìn – thấy

nhìn đôi mắt thấy toàn đôi mắt cá
nhìn vào hồn thấy tảng đá vô tri
nhìn vào sông thấy sông đang tàn tạ
nhìn vào rừng thấy rừng khóc lâm ly

15.10.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

đập muỗi

đập con muỗi
nghe mùi tanh của máu
người giết người
chẳng thấy tanh sao ?

nghĩ kỹ lại
con người là động vật khát máu
con muỗi
không hút máu đồng bào

16.10.2015
Huỳnh Minh Lệ