những trái bom nước

những trái bom lơ lửng
treo trên đầu người dân
khi nào chúng sẽ nổ
chỉ một cơn mưa dông
hay là một vết nứt ?

nửa khuya đang an giấc
hay lúc sáng về gần ?
hàng trăm người chưa kịp
kêu một tiếng thất thần !
trẻ chưa kịp kêu mẹ
xác đã tới biển đông

tiền xây những tượng đài
nếu cho những con đập
thì đỡ khổ người dân

22.10.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

giải thưởng

giải thưởng trao cho một người
ở đây không phải là buồn hay vui
cũng không là chuyện hên xui
mà là công chính không vui không buồn
và còn chuyện nữa nhớ luôn
là đồng tiền thuế của người dân đen

22.10.2015
Huỳnh Minh Lệ

nhà ngoại cảm

khi xã hội không còn gì để tin
kẻ thì đi chùa người tìm đến chúa
hay đi tìm một đấng thần linh
và lúc đó xuất hiện những nhà ngoại cảm
trước là bích hằng nay là cậu thủy
nhớ có một dạo đã được tung hô
nay thì vào khám

22.10.2015
Huỳnh Minh Lệ