tự hào

tự hào tự sướng tự cho
riết thành tự tử cũng do tự hào
tự hào tự huyễn tào lao
ếch ngồi đáy giếng thấy sao một chòm

26.11.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Hồn Thiêng Bay Mất

Này sông này núi bây giờ
Hồn thiêng bay mất bơ vơ phương nào
Đinh Lê Trần Lý chiêm bao
Bạch Đằng mất dấu sông nào cạn khô
Diên Hồng nhắm mắt nam mô
Bần tăng không dám cơ đồ te tua
Bình Ngô Đại Cáo chào thua
Lam Sơn đâu nữa tôi vua thuở nào

17.11.2015
Huỳnh Minh Lệ

chén bún mắm cua

nghe kể lại, ở quê mình khoái quá
sáng sớm ra kêu chén bún mắm cua
là có ngay chén bún thơm lừng bốc khói
mùi lá gừng tha hồ vừa húp vừa lua !

mùa tháng mười cua đẻ đầy gốc lúa
chữ nghĩa nào để tả mắm cua chua !
dù phiêu bạt đến cùng trời cuối đất
làm sao quên chén bún quê mùa

01.11.2015
Huỳnh Minh Lệ