không còn chỗ

ôi chao phố thị làng quê
quân thời tam phủ trịnh lê chật đường
không đâu còn chỗ thiện lương
hồn tan mật nát nhiễu nhương trùng trùng

muốn lên đã không còn rừng
núi khô đồi trọc một vùng nắng thiêu
đi về châu thổ buồn thiu
con sông thoi thóp đìu hiu cạn nguồn

02.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements