ký ức 2

quê tôi nhiều người đau bao tử
tìm hiểu nguyên nhân : tại nuốt củ mì
cái thùng phuy ngâm mì
hai tháng sau sẽ lủng
bao tử nào chịu nổi, hỏi mà chi !

04.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements