Nghìn Đời

Tưởng nhớ hương linh nhà sử học Tạ Chí Đại Trường

Quê tôi có một sử gia
Thế giới công nhận ông là công tâm
Ngòi bút chẳng chịu bẻ cong
Từng trang từng chữ tấm lòng thẳng băng
Ngày về của một lương dân
Nằm trong đất mẹ nước Nam nghìn đời

12.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements