xin chào

ôi quê hương xinh đẹp xin chào
bao nhiêu nhà máy đã vươn cao
hiện đại công nghiệp hóa đất nước
chuyện tôm chuyện cá chớ ồn ào

cá chết rồi ăn cũng chẳng sao
miệng quan trôn trẻ ở tầm cao
giang sơn đất nước ai chọn lựa ?
rồi chết phơi mình cá trắng phau

27.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements