động cơ

động cơ nào chúng sống ?
động cơ nào từ trần
động cơ nào riết róng
động cơ nào lưu manh !

nhìn mấy con ruồi xanh
vo ve quanh đĩa thịt
động cơ nào chúng thích
truyền bệnh cho nhân dân !

30.05.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

lòi

cái thúng úp con voi
đầu đuôi đều lòi tuốt
cây kim đầu nhọn hoắt
đâm chảy máu cho coi !

29.05.2016
Huỳnh Minh Lệ

về nam

một ngày bay vượt về nam
hoa thơm trái ngọt chim làm tổ thôi
đất lành đẫm giọt mồ hôi
bàn tay tóe máu một thời trẻ trai
hai mùa đắp đổi ngô khoai
mưa bùn nắng bụi đã ngoài sáu mươi
cây xanh đất đỏ làm vui
ráng đi cho hết kiếp người gian nan

thôi rồi một dãy giang san
sông khô biển chết qui hàng từ đây ?

08.05.2016
Huỳnh Minh Lệ