chó

biết bao nhiêu là chó
chó hình chó giấy chó không dây
chó nào cũng sủa đều một giọng
quán xiêu chiều muộn đĩa thịt cầy

20.06.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

chúc

chúc anh an giấc ngàn thu
ôi chao là chúc, chúc ngu quá chừng !
chết mà đọc tưởng chúc mừng
thì tôi lại chúc ông đừng quá ngu !

20.06.2016
Huỳnh Minh Lệ