chút vui

cuộc đời còn chút vui
với mảnh vườn nho nhỏ
cây lá lên xanh tươi
rau canh ngày hai bữa

tai vẫn chưa bị điếc
vẫn còn nghe tiếng kêu
óc vẫn còn nhận biết
hình dáng những con cừu

đâu chỉ là no cơm
may mắn là ấm cật
con người cần nhiều hơn
những nhu cầu súc vật

26.06.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

không thể !

con cháu chúng ta không thể
bị đày lên sa mạc gobi lạnh giá
con cháu chúng ta không thể
là những người lính tử trận
dưới danh nghĩa quân đội nhân dân trung hoa
con cháu chúng ta không thể
ngồi đọc ê a những trang sử
xem trần ích tắc lê chiêu thống
là những công thần
được viết trong sách giáo khoa !

26.06.2016
Huỳnh Minh Lệ