chiến tranh

chiến tranh như một người nghiện ma túy
càng ngày càng lậm
cho đến khi chỉ còn cái xác không hồn
chỉ có bọn con buôn là giàu có

30.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

lạc hậu

có những người lâu ngày gặp lại
không biết nói chuyện gì
vì mình không biết nhậu
cũng chẳng hát được karaoke !

25.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

hỏi tháng tư

lành chưa những vết thương này
hay còn lở loét biết ngày nào khô
yên chưa những kẻ dưới mồ
hay còn tủi hận cơ đồ nát tan
tắt chưa đóm lửa chân nhang
hay còn ngún mãi trước hàng mộ bia
khô chưa nước mắt đầm đìa
những ngày tỉnh lộ những khuya tuy hòa

23.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

nợ bút

ông nhà thơ quốc doanh
giết người bằng ngòi bút
những dòng chữ viết ra
không bao giờ rửa sạch

ai ám sát cánh đồng ?
người nông dân chân đất
hay một lũ văn nô
bán linh hồn cho quỷ ?

20.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

sân khấu

thằng hề lên diễn buổi trưa
ôm đàn mà hát a dua theo thời
ngòi bút uốn éo lả lơi
tô hồng chuốt lục đã đời đĩ trai

thằng hề đã diễn tròn vai
trở thành ông thánh của vài mươi năm

17.04.2017
Huỳnh Minh Lệ