hoàng hôn ở thành phố cửu phần

người trôi vách núi cheo leo
vài cành đào muộn ven đèo – còn xuân
hoàng hôn trên đỉnh cửu phần
bềnh bồng sương khói má hồng hây hây

03.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements