những dòng nhựa

những cái cây bị bứng tàn bạo
không một cái rễ nào không bị đứt
đầm đìa những dòng nhựa
phẫn uất

27.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Những Vì Sao Sáng

Tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

Miền nam có tạp chí Văn
Có văn Võ Phiến thưa rằng quá hay !

Miền nam có nhạc Phạm Duy
Có thơ Minh Đức đắm say lòng người

Dù ai cố gắng đổi dời
Những vì sao ấy vẫn ngời mai sau

Kiếp nào còn có yêu nhau
Một thời huy hoắc sắc màu gấm hoa

11.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

hội làng

mấy lão tiên chỉ viết lại lịch sử của làng
dựng một thành hoàng
lập bàn thờ thắp nhang sì sụp khấn vái
sau đó chia nhau chỗ thịt
con trâu mà các tráng đinh đã thừa lệnh
đâm cổ trước đó
dân làng cũng sì sụp khấn vái
và ra về với chiếc bụng rỗng

08.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

không siêu thoát

người cha trăn trối
trước khi lìa đời
muốn cho khỏi đói
phải đổ mồ hôi

đất kia con xới
ruộng kia con cày
bếp mùa lên khói
bát cơm vun đầy

đất xưa đã mất
ruộng xưa không còn
hồn cha lây lất
xác như chưa chôn

02.03.2017
Huỳnh Minh Lệ