không siêu thoát

người cha trăn trối
trước khi lìa đời
muốn cho khỏi đói
phải đổ mồ hôi

đất kia con xới
ruộng kia con cày
bếp mùa lên khói
bát cơm vun đầy

đất xưa đã mất
ruộng xưa không còn
hồn cha lây lất
xác như chưa chôn

02.03.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements