trồng cây gì, nuôi con gì

nhà nhà khắp xứ xuống giống tiêu
tiêu nay xuống giá chặt trồng điều
cái vòng lẩn quẩn trồng rồi chặt
tiêu điều nhang khói kiếp buồn thiu
31.07.2017
Huỳnh Minh Lệ
Advertisements