bài ngày bão

cuối cùng hết thảy là mây
ngày qua đường cũ dấu giày thân sơ
lục tung tan nát bụi mờ
mù mù nhân ảnh bài thơ hoa vàng

19.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

hội hè

tạm quên nhà sập núi đè
cờ hoa phất phới ngựa xe um sùm
tạm quên mưa gió bão bùng
vỗ tay tán thưởng những trùm lái buôn
tạm quên những cái thiệt buồn

14.11.2017
Huỳnh Minh Lệ