bài ngày bão

cuối cùng hết thảy là mây
ngày qua đường cũ dấu giày thân sơ
lục tung tan nát bụi mờ
mù mù nhân ảnh bài thơ hoa vàng

19.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements