đoạn trường thiên thu

thúy kiều nhảy xuống tiền đường
làm cho kim trọng lên giường thúy vân

hải đường rơi rụng đầy sân
anh hùng từ hải chôn chân trời trồng

mấy năm chẳng thấy vân mồng
bên lầu ta ngóng sợi lông hạc vàng

05.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

tào lao

cây khô tưới nước làm chi
nếu nghèo phải hỏi tại vì làm sao
xưa bày những chuyện tào lao
ngơ ngơ ngác ngác ào ào nghe theo

05.11.2017
Huỳnh Minh Lệ