đoạn trường thiên thu

thúy kiều nhảy xuống tiền đường
làm cho kim trọng lên giường thúy vân

hải đường rơi rụng đầy sân
anh hùng từ hải chôn chân trời trồng

mấy năm chẳng thấy vân mồng
bên lầu ta ngóng sợi lông hạc vàng

05.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements