nha trang ngày về

nha trang sau cơn bão
người chết chưa kịp chôn
khoe thịt da nhầy nhụa
những cặp mắt dê xồm

nha trang sau cơn bão
người sống chưa hoàn hồn
nơi màn trời chiếu đất
nơi đĩ rạt phấn son

06.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

đoạn trường thiên thu (tt)

tôi bước đi dưới mưa dầm
tôi bước đi dưới những lầm than tôi

chợ ơi chợ đã chiều rồi
máu xương ế ẩm càng tồi tệ thêm

non sông máu chảy ruột mềm
ngày trơ bất lực chờ đêm lũ về

06.11.2017
Huỳnh Minh Lệ