hội hè

tạm quên nhà sập núi đè
cờ hoa phất phới ngựa xe um sùm
tạm quên mưa gió bão bùng
vỗ tay tán thưởng những trùm lái buôn
tạm quên những cái thiệt buồn

14.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements