Mưa Đêm


Tưởng nhớ nhà văn Võ Phiến

Cuối năm bão rớt mưa dầm ( * )
Ông Hai Mỹ Hiệp âm thầm nhớ quê
Nhớ quê không có đường về
Ngàn năm mây trắng lê thê cuối trời

( * ) Mưa Đêm Cuối Năm : tên tác phẩm của nhà văn Võ Phiến
26.12.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

Nhờ Ơn Thiên Chúa

Chúa thương dân của miền nam
Sài Gòn Lục Tỉnh bão tan bất ngờ
Chỉ còn gió tạt sơ sơ
Bình an dưới thế nhà thờ đổ chuông …

25.12.2017
Huỳnh Minh Lệ