vết thương

lòng có đôi khi mờ những vết thương
năm tháng trôi đi che lấp bụi đường
nửa đêm chợt thức ngoài kia gió
lá rụng mơ hồ trong giấc suông

03.01.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements