oan khuất

đình làng văn miếu khôn thiêng
côn sơn cắt cỏ chi viên máu đào
bao nhiêu năm vẫn còn đau
nửa đêm choàng tỉnh tưởng đâu xuân về

30.01.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements