bài cuối năm

lạnh như giọt máu ngoài thân
thôi tôi sống hết căn phần của tôi
trắng như mắt cá chợ đời
thôi tôi lạy tạ đất trời bao dung

08.02.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements