vết nhơ

vết nhơ nhân loại thâm căn
một trăm năm đã,bao năm máu đào
chơi dao phải chết vì dao
xương cao như núi máu trào thành sông

10.02.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements