bịnh mãn tính

suốt đời dị ứng những mùi
mùi quan mùi chức mùi chui mùi lòn
bây giờ lại cứ buồn nôn
thấy mùi khúm núm lom khom hí trường

11.02.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements