tháng tư đổ lửa

mân mê quá khứ ố vàng
vết thương rỉ máu chưa làm da non
đi qua mấy phố sài gòn
tháng tư đổ lửa hai con mắt mù

28.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

một phút thành thần

gươm thiêng còn đó máu trào
anh hùng lẫm liệt áo bào chung thân
tử sinh một phút thành thần
nghìn xưa sông hát mộ phần hiển linh

25.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Em Gái Bình Khê

Em sắp làm cô tú
Mười hai năm sách đèn
Chưa kịp đề sĩ tử
Đạn nổ tứ hột sen

Em đưa bà chạy giặc
Đường mười chín kinh hoàng
Quận Bình Khê thất thủ
Nhà cửa cháy tan hoang

Sông Côn mùa nước cạn
Đạn pháo kích như mưa
Theo dòng người lánh nạn
Cầu Bà Gi đến chưa ?

Em gục chết trong hầm
Không ai kịp vuốt mắt
Bà mang miểng đạn găm
Thân già chạy lây lất

17.04.2018
Huỳnh Minh Lệ