dỗ ta

sao bỗng nhiên nhớ lạ lùng
chim chiều rớt một tiếng thinh không
thời gian đốt hết thành tro bụi
dỗ mãi ngày qua đến cạn lòng

04.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements