tưởng niệm

thắp bao nhiêu nén hương
tưởng oan hồn uổng tử
gióng bao nhiêu hồi chuông
xóa hận thù cốt nhục

11.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements