chạy đâu cho khỏi

ở quê ăn củ ăn khoai
cường hào ác bá chạy dài vô nam
gặp vùng đất đỏ bazan
nói chung cũng đủ tay làm hàm nhai
nói chung cũng củ cũng khoai
chạy đâu cũng gặp lai rai nắng trời !

15.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements