tháng tư đổ lửa

mân mê quá khứ ố vàng
vết thương rỉ máu chưa làm da non
đi qua mấy phố sài gòn
tháng tư đổ lửa hai con mắt mù

28.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements