thời vô pháp

ông bác sĩ vừa khám bệnh vừa bán thuốc
tui nói làm vậy là sai
tui bị mắng và người ta nói tui bị hâm
một thằng ăn trộm bị cả xóm xúm lại đánh cho đến chết
tui nói làm như vậy là sai
tui cũng bị mắng
người ta nói để ít bữa nhà ông bị trộm cho biết !
ở thời buổi này
mà nhiều người cứ tưởng
đang ở vào thời kỳ “nghe gió kiếm” !

21.05.2018
Huỳnh Minh Lệ

trận duy nhất

lịch sử dân tộc tôi
trong suốt cuộc chiến hai mươi mấy năm
có một trận duy nhất
người việt không bắn vào người việt
ở hai đầu giới tuyến
không ai gục ngã vì súng đạn anh em
đã bị quên đành đoạn
vào sóng biển mù tăm

05.05.2018
Huỳnh Minh Lệ