cánh đồng

trên cánh đồng tuổi nhỏ của tôi
trời vừa sập tối
con diều đứt dây còn vướng trên đọt tre

cũng trên cánh đồng đó
một buổi kia có con cá mắc câu
vừa sẩy
tôi cũng vừa chạy tới
ngồi sụp bên bờ ruộng
nhìn cái lưỡi câu chơ vơ
lòng buồn vô hạn

bây giờ tôi chỉ biết nhìn hoàng hôn
ráng đỏ cuối chân trời
và những đám mây đỏ tía
thoi thóp

30.08.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

tập

sáu mươi mấy tuổi mới tập ngồi
chân tay lóng ngóng bắt lôi thôi
tập ngồi cho vững rồi tập đứng
dò dẫm bước đi để xuống đời

25.08.2018
Huỳnh Minh Lệ

những ngày đau đớn

bất chợt những cơn đau té đái
ta thấy rằng thà chết sướng hơn !
chết ư ? chết già như cây dại
để mắt ai kia khỏi dỗi hờn

ta đã biết ngoài mưa hay nắng
còn đôi khi trời đất rất âm u
thức đêm ngoài trơ hai con mắt
biết đêm dài nhiều lúc quá hoang vu !

14.08.2018
Huỳnh Minh Lệ